De column is van precies 25 jaar geleden.

Assimilatiebelichting gold als een bijna onmisbaar hulpmiddel.                                                            Nu Nu moet je er niet aan denken chrysanten te telen zonder assimilatiebelichting.

Chrysanten telen is een mooi vakOudejaarsdag is doorgaans een dag waarop je terug kijkt.                  Een jaar afsluit, alles op een rijtje zet en niet te vergeten goede voornemens maakt voor                        het komende jaar. Is dit omdat veel mensen in deze tijd beschikken over een extra aantal                    vrije dagen of dat het in delen van onze agrarische sector een slappe tijd is? Een slappe tijd                komt bij chrysantentelers met assimilatie belichting niet voor. We kunnen door dit extra             hulpmiddel ook in de winterperiode voldoende stuks produceren. Is normaal de teeltduur                 tussen de 70 en 80 dagen, in de winter loopt dit in een ongunstig geval op tot 95 a 100 dagen.        Terwijl zonder het gebruik van assimilatie belichting de teeltduur tot boven de 130 dagen kan         oplopen. In de loop van het daarop volgende voorjaar krijg je in het laatste geval ook nog met             een arbeidspiek te maken omdat dan door het afnemen van de teeltduur  in het voorjaar de          'vakken' in elkaar lopen. Met alle gevolgen van dien voor de prijsvorming. De winter is trouwens            niet de gemakkelijkste tijd om te telen. Het is wel de tijd dat je met de temperatuur wat kan         'stoeien'. Het is n.l. zo dat je door verschil aan te brengen tussen dag en nachttemperatuur                   de lengtegroei kan beïnvloeden. Normaal is dat bij een lagere nachttemperatuur dan de     dagtemperatuur de strekking van het gewas toeneemt. De strekking kan je tegengaan door                    's nachts een hogere temperatuur aan te houden dan overdag. Het is echter niet zo eenvoudig               als hier gesteld. De lagere dagtemperatuur moet bereikt zijn vóór zonsopkomst ofwel voordat                de dag begint en daarin zit het probleem. Bij een aantal vakken die in de lange dag periode               zitten belichten we vanaf 's avonds half tien, terwijl de vakken die in de korte dag zitten worden       belicht vanaf 's morgens zeven uur. De verwarmings- temperatuur kan niet per plantvak worden geëxperimenteerd. We komen tot de conclusie dat dit alleen mogelijk is met enkele rassen én                  je moet de mogelijkheid hebben de plantvakken apart te kunnen regelen op temperatuur.           Bovendien moet de afscherming tussen de plantvakken erop aangepast zijn,dit om trek te          voorkomen. Het is interessant bezig te zijn met nieuwe inzichten en ontwikkelingen, je blijft er            alert en actief van. Toch een mooi vak: chrysanten telen! !

Zicht of geen Zicht

Zicht of geen zicht                                                                                                                        Hebben we wel of geen Zicht op gezonde teelt? Dit is de vraag die al maanden centraal staat bij een groot deel van de deelnemers aan de praktijkproef 2001. Veel deelnemers aan de praktijkproef hebben, met ons, hun medewerking voor onbepaalde tijd opgeschort. Het wil niet zeggen dat we stil zitten. Als je gewend bent vooruit te denken blijf je dat doen, ook als anderen onrealitische regelgeving ontwikkelen. Afhankelijk van het gewas dat je teelt kan worden bepaald of het mogelijk is aan de te stellen eisen te voldoen. Dit is het punt waarop besloten is de medewerking op te schorten. Uitgangspunt bij nieuw beleid mag geen ‘eenheidsworst’ zijn. Niet voor iedere teelt dezelfde normen. De lat moet per gewas op een haalbare hoogte komen te liggen. Ik denk wel dat in het kader van de te behalen doelstelling die lat telkens hoger gelegd moet kunnen worden, doch rekeninghoudend met de mogelijkheden en de inspanning die wordt geleverd. Van cruciaal belang is dat per gewas wordt geïnventariseerd welke problemen in de naaste toekomst al ontstaan door het niet meer in de hand kunnen houden van ziekten en plagen.

De staatssecretaris zal op haar beurt de uit de hand gelopen wetgeving moeten corrigeren om aan de randvoorwaarden binnen het nieuwe beleid te kunnen voldoen. Veel enthousiasme kan ik voor mevrouw Faber echter niet opbrengen. Ze verschuilt zich te veel achter ‘de’ samenleving en ’de’ consument en is zich niet bewust van de consequenties van ‘de brei aan regelgeving’ waarmee de agrarische sector voortdurend wordt bespoten. Een lichtpuntje is er inmiddels weer.Verleden week heeft  sinds weken weer een gesprek met de bewindslieden plaatsgevonden. Er is weer wat ‘zicht’.

Columns

Op deze plaats wordt elke 2 maanden een andere column geplaatst. In de loop der jaren zijn van Piet Jansen vele columns verschenen over de meest uiteenlopende Tuinbouw-economische onderwerpen.

In 2007 zijn deze colums in boekvormverschenen onder de titel:

"OBJECTIEF KRITISCH":  Prikkelende kijk op de groene sector.

Interesse?? Stuur een mailtje en een exemplaar wordt gratis toegezonden.

Een Column uit 2001 - Spanningen tussen Overheid/Wetgever en de Praktijk

Zicht of geen zichtHebben we wel of geen Zicht op gezonde teelt? Dit is de vraag die al maanden centraal staat bij een groot deel van de deelnemers aan de praktijkproef 2001. Veel deelnemers aan de praktijkproef hebben, met ons, hun medewerking voor onbepaalde tijd opgeschort. Het wil niet zeggen dat we stil zitten. Als je gewend bent vooruit te denken blijf je dat doen, ook als anderen onrealitische regelgeving ontwikkelen. Afhankelijk van het gewas dat je teelt kan worden bepaald of het mogelijk is aan de te stellen eisen te voldoen. Dit is het punt waarop besloten is de medewerking op te schorten. Uitgangspunt bij nieuw beleid mag geen ‘eenheidsworst’ zijn. Niet voor iedere teelt dezelfde normen. De lat moet per gewas op een haalbare hoogte komen te liggen. Ik denk wel dat in het kader van de te behalen doelstelling die lat telkens hoger gelegd moet kunnen worden, doch rekeninghoudend met de mogelijkheden en de inspanning die wordt geleverd. Van cruciaal belang is dat per gewas wordt geïnventariseerd welke problemen in de naaste toekomst al ontstaan door het niet meer in de hand kunnen houden van ziekten en plagen.De staatssecretaris zal op haar beurt de uit de hand gelopen wetgeving moeten corrigeren om aan de randvoorwaarden binnen het nieuwe beleid te kunnen voldoen. Veel enthousiasme kan ik voor mevrouw Faber echter niet opbrengen. Ze verschuilt zich te veel achter ‘de’ samenleving en ’de’ consument en is zich niet bewust van de consequenties van ‘de brei aan regelgeving’ waarmee de agrarische sector voortdurend wordt bespoten. Een lichtpuntje is er inmiddels weer.Verleden week heeft  sinds weken weer een gesprek met de bewindslieden plaatsgevonden. Er is weer wat ‘zicht’.

Columns