Van Centraal naar Decentraal

In december 1992 was dit een actueel item.

Centraal of Decentraal
Sinds enkele jaren geleden het ketenonderzoek is afgerond en aanbevelingen zijn gedaan, zijn vele gewas commissies daarmee bezig geweest. Er is zelfs een Commissie vervolg ketenonderzoek ingesteld. Regelmatig worden er  gegevens bekend m.b.t. genoemd vervolg ketenonderzoek. Zoals onlangs van de Bloemisten monitor Chrysant. Hierbij zijn een groot aantal bloemisten, zowel in ons land als in Duitsland, Engeland en Frankrijk, telefonisch benaderd over hoe gedacht wordt over ons product in de afzetketen. Veelal  de gewone  klachten zoals o.a.

  • de winterkwaliteit en de stevigheid van de stelen,
  • de uniformiteit per bos,
  • de bladkwaliteit,
  • het sortiment in de winter,
  • het gebrek aan sortimentskennis.

Een nieuw negatief kenmerk is volgens de detaillisten de beperkte gebruiksmogelijkheden en het saaie imago.

Natuurlijk moet het gesignaleerde serieus genomen worden.

Factoren die van oudsher in ons voordeel hebben gewerkt  zoals houdbaarheid en de prijs c.q.volume verhouding zijn nog onaangetast.  Het saaie imago kan door een product als Santini en het afnemen in de markt van het ras  Reagan worden verbeterd, evenals sortimentskennis overbrengen naar de detaillist en nieuwe gebruiksmogelijkheden creeren.

Voor de uniformiteit zijn wel richtlijnen zoals b.v. de 70% regeling. Deze houdt in dat iedere tak in de bos een maximale afwijking in gewicht mag hebben van 30% ten opzichte van het gemiddelde. Moet deze norm worden aangescherpt of wordt er de hand gelicht met de voorschriften.

Op het gebied van zelfcontrole loopt de bloemisterij sector achter op de andere sectoren in de industrie. Zelfcontrole (zelfverantwoordelijkheid) door de teler zou een goede aanpak aan de basis zijn.

Als de teler zich goed bewust is van de vereiste kwaliteit, en bij overtreding de sanctie zwaar genoeg is, kan iedereen een uniforme bos maken. We kunnen de verantwoordelijkheid niet bij de veilingen leggen, die kunnen niet alles controleren, daarvoor zijn ze te groot, bovendien nog kostbaar ook.

Via de VBN zouden landelijk de kwaliteitscriteria kunnen worden vastgesteld, maar door de onmacht van deze organisatie (veroorzaakt door VBA en BVH) zullen we invloed moeten krijgen in de Produktcommissies van de veilingen.

Als we werkelijk iets willen doen met de aanbevelingen uit het ketenonderzoek moeten de centrale belangen decentraal worden aangepakt.

Columns
Op deze plaats wordt elke 2 maanden een andere column geplaatst. In de loop der jaren zijn van Piet Jansen vele columns verschenen over de meest uiteenlopende Tuinbouw-economische onderwerpen.

In 2007 zijndeze colums in boekvormverschenen onder de titel:

"OBJECTIEF KRITISCH"Prikkelende kijk op de groene sector.

Interesse?? Stuur een mailtje en een exemplaar wordt, gratis, toegezonden.

Columns