Kijken in de glazen bol.

"Bij 20 jaar geleden schreef ik deze column. Het geluk dat veelal aan het kijken in de Glazen bol wordt toegedicht is voor collega's in ons vak wel wat anders uitgepakt. Voor velen die ook 'bezeten' waren van hun vak is het toch heel anders gelopen!

Kijken in de glazen bol.

'Hoe makkelijk zou het zijn, om af en toe eens een vooruitziende blik te werpen in de glazen bol'. Zo begon de uitnodiging voor een van de laatste 'infotaiment' avonden van onze 100-jarige Rabobank Midden Westland. In een periode van vier weken organiseerde de jubilerende bank een 20-tal feestelijke bijeenkomsten waarbij je doorgaans nog wat kon opsteken ook. Vandaar der term 'infotaiment'. Bij een 100-jarig bestaan wordt natuurlijk stilgestaan bij het ontstaan en de ontwikkeling. Zelf ben ik meer geinteresseerd in het heden en vooral de toekomst. Madame Mystiek was in hoogsteigen persoon aanwezig en zag in het glas van haar bol raakpunten met ons glas. Glas kan hard zijn, maar ook bros. Glas is ook de kurk waar het Westland op drijft. Door het glas is het Westland groot en sterk geworden. Ze zag trouwens ook krassen in het glas en mogelijk kan het ook nog barsten, doelend op huidige moeilijke tijden. Wilskracht en vechtlust zag ze, om de huidige malaise te overleven. Maar tot een echte blik in de toekomst kwam de mystieke dame niet. Dat liet ze over aan een echte 'vakman'. Een geleerde heer, totaal geen verstand van glas maar wel van verzekeringen!

Hij schetste een toekomstbeeld met zekerheid en niet in de laatste plaats voor de verzekeringsmaatschappij. Met al z'n geleerdheid was deze man tot de conclusie gekomen dat de aanwezigen zelf maar in de glazen bol moesten kijken en iedereen kreeg zo'n glazen orakel mee naar huis. Wat ik daarin zag was wat ander dan ik verwachtte. 'Interpolis klaar voor de toekomst' las ik in de bol. Handige zet, dacht ik. Toen ik de tekst verwijderd had was de bol helder en duidelijk. Al kijkende in de heldere bol zag ik na enige tijd het werkelijke toekomstbeeld: een roo skleurige toekomst, ja misschien zelfs wel een gouden toekomst, voor hen die zich kunnen aanpassen aan de veranderende marktsituatie. Telen wat de markt vraagt. Zich de nieuwe gedachten 'eigen' maken, marktgericht produceren. Die ervan uitgaan dat alleen het beste goed genoeg is, creatief en innovatief zijn. Eenvoudig gezegd: een florissante toekomst voor hen die 'bezeten' zijn van hun vak! "

Columns