Op het juiste moment de juiste beslissing nemen.

"Op het juiste moment de juiste beslissing nemen. Deze keer een column van precies 20 jaar geleden. Zaken die toen 'hot' waren lijken nu de gewoonste zaak van de wereld. Weer andere zaken, in de teelt, denken we nu onder de knie te hebben, maar omdat het weer ieder jaar verschilt met  het voorgaande jaar blijft het zaak om steeds weer de juiste beslissing op het juiste moment te nemen. Het is deze weken ook al weer 20 jaar geleden dat ik in Zuid Afrika was en daar ook Heeroom Jan bezocht. Menorabel is ook dat op de dag van mijn vertrek naar Zuid Afrika Oom Henk is overleden, dat is dus ook al 20 jaar geleden!

4 maart 1990 Op het juiste moment de juiste beslissing nemen. Regelmatig worden we geconfronteerd met nieuwe regels. Op zich is dat niet zo bijzonder, maar met twee van die regels, ook wel verordeningen genoemd, heb ik toch wel wat moeite. Dat zijn de verordening Belichtingstoepassing en de verordening Reiniging Verpakking Bestrijdingsmiddelen.
Om met de laatste te beginnen: het is een goede zaakdat iedereen al zijn verpakkingen reinigt op een manier die emissie naar het milieu uitsluit. De datum van inwerkingtreding werd vastgesteld op l oktober 1989. Fabrikanten en handelaren konden niet meer tijdig spoelapparatuur ontwikkelen. Een aantal verpakkingen moeten worden aangepast, omdat ze niet over de sproeikap passen. De fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen kunnen niet van de ene op de andere dag hun middel in een andere fles doen. Om kort te gaan: een verordening die niet goed werkt. Met de belichtingsverordening is dat al net zo. Daarbij wordt    veelal over belichting gesproken, terwijl assimilatiebelichting wordt bedoeld. Duidelijkheid en een betere tijdsplanning zouden het Landbouwschap niet misstaan.Vorige aflevering schreef ik over het inspelen op de knopvorming in donkere perioden. Nu zijn deze vakken geoogst. Over de kwaliteit zijn wijzelf wel tevreden . De 16 korte dagen die we hebben aangehouden blijken voldoende te zijn geweest. Hierbij mede gelet op de assimilatiebelichting en de temperaturen (etm. temp. +_ 18.5  C). Degenen die niet de juiste combinatie van temp. En korte dagen hadden gevonden, liepen eerder in de problemen. Hieruit blijkt weer dat het van essentieel belang is dat je op het juiste moment de juiste beslissing neemt. Over kwaliteit gesproken, enkele weken geleden heb ik op een studiereis in Zuid-Afrika gezien wat een kwaliteit je kan telen met een instraling van 4000 a 5000 joules per dag. Maar vanzelf gaat het daar ook niet.

Veel omstandigheden die bij ons gewoon zijn, kosten daar veel inspanning. Denk alleen maar aan de kennisvergaring. Studieclubs kent men niet, de afzet moet zelf geregeld worden, grondmonsters worden in Nederland onderzocht enz. enz. De gemiddelde prijs per tak ligt veel hoger dan bij ons, verwarmen komt sporadisch voor, arbeid is erg goedkoop en daardoor is het netto-overschot zeer bevredigend. Een land waar pioniers en doordouwers een goede boterham kunnen verdienen."

Columns