Groene Dwaasheden

"10 april 2004 schreef ik deze Column.  Zelf zet ik ook nog steeds vraagtekens bij Windenergie maar je moet wat als je groene stroom wilt.

Groene Dwaasheden !

Een jaar of zes geleden (in 1998) hield Jaap Hanekamp van Stichting HAN voor onze studieclub een inleiding over Voedselveiligheid en milieubeleid. Onder de titel 'feiten en fabels' ging hij in op de vermeende schadelijke effecten van nitriet in onze groenten. Stichting HAN opereert wereldwijd en heeft tot doel 'Objectieve informatie te verschaffen op gebied van milieu en biotechnologie'. De publieke meningsvorming wordt te veel bepaald op basis van onjuiste argumenten en informatie. Het beleid is jarenlang gemaakt door politici zonder kennis van zaken. Aldus de informatie op hun website. Onlangs organiseerde zij een symposium met de naam 'De prijs van waanzin'.

Het ging onder meer over het domste wat je kunt bedenken: Windenergie! Het kost een vermogen en het levert nagenoeg niets op. Deze stroom kost 2 maal zoveel als de reguliere stroom. De 20 tot 25 miljard euro die is uitgetrokken voor het windmolenpark dat voor onze kust in zee moet worden gebouwd is geld in het water gooien! Volgens de spreker wordt het tijd dat we weer met beide benen op de grond staan. Dit geld naar mijn mening ook in bijzondere mate ook voor Joost Rutteman van de Zuid-Hollandse Milieufederatie. In een Gastopinie enkele weken geleden in Groeten en Fruit veegt hij z'n eigen straatje schoon en legt de Zwarte Piet bij ons. Spreekt vol lof over de grote stappen die zijn gezet bij het verbod van dichloorvos en grondontsmettingsmiddelen. Een kronkel in z'n gedachtegang is dat bij geïntegreerde bestrijding geen chemische middelen horen. Hij is dus niet overtuigd van onze inzet en ons streven naar het verminderen van milieubelasting en ziet maar één oplossing: 'weg met de teelten waar nog chemische middelen worden gebruik! 'Dat is niet met beide benen op de grond maar het spuwen van groene dwaasheden. "

Columns