GENOEG

Deze keer een column uit 2004.

Onlangs is het project  Gewasbeschermingsmiddelen van Natuurlijke Oorsprong Effectief Gebruiken   afgesloten, in de volksmond bekend als  GENOEG. Drie jaar lang heeft men zich ingespannen voor het effectief gebruik van natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen. De eerste gedachte is dat GNOs  de chemische middelen gaan vervangen. Het gebruik van natuurlijke middelen is  in, je bent dus goed bezig. Dit blijkt niet altijd waar te zijn want de natuur is hard en meedogenloos en de sterkste overwint!

GNOs zijn in tegenstelling tot chemische middelen vaak samengestelde stoffen en vereisen daardoor een aangepaste toelatingsprocedure. In de afgelopen jaren heeft men ervaren dat de toelating van deze middelen complexer is dan die van de chemische. Hierin heeft de wetgever niet voorzien en doorlopen nu dezelfde procedure als de chemische middelen. De wetgever gebruikt ingewikkelde tekst om duidelijk te maken wat wordt bedoeld.

In de dagelijkse praktijk betekent dit onduidelijkheid. Een niet te verwaarlozen bijkomstigheid is de economische haalbaarheid voor de aanvrager. Een toelating kost veel geld en het toepassingsgebied is veelal klein waardoor de terugverdientijd in de tientallen jaren kan lopen. Dus niet interessant. Het CTB -College Toelating Bestrijdingsmiddelen-  valt niet veel te verwijten. Zij moeten middelen toetsen aan de wet die zelfs door de vier betrokken ministeries nog verschillend wordt uitgelegd.

Indien de maatschappij desondanks vraagt om middelen uit de natuur, moet dus de wetgeving daarop worden aangepast. Veel  onduidelijkheden in de aanvraagprocedure zorgen nu nog frustraties bij de aanvragers. Er moet helderheid komen over dossierinhoud, aanvraagkosten, betrouwbare werking en inpasbaarheid in geintegreerde teelt, om er enkele te noemen. Voor het vervolgtraject dus nog werk GENOEG!

Columns