Ketensamenwerking

"Ketensamenwerking was 10 jaar geleden ook al een hot item en nu is dat nog zo.
Nog steeds moet ik constateren dat het nog niet erg werkt. De kontacten tussen teler en handel zijn er wel, maar het woord 'samenwerken' wordt in de verschillen schakels nog steeds anders uitgelegd.   Grootwinkelbedrijven spreken wel over samenwerken, maar zij bedoelen; ""Je mag aan ons leveren, we delen de besparingen, maar de meerwaarde die wordt gegenereerd wordt niet gedeeld!""

Een aantal jaren geleden hebben we ons met z'n allen op marktgericht produceren gestort. Marktgericht is het toverwoord sinds we van een vraagmarkt naar een aanbodsmarkt zijn gegaan. Zeg maar, vanaf het moment dat we kans zagen de productie sneller te laten stijgen dan dat de vraag toenam. Aan marketing hadden we nog nooit gedacht.
In een vraagmarkt hoef je daar ook niet aan te denken. Bovendien dachten we dat de veiling, onze marktplaats, aan marketing deed. Helemaal fout! Als je aan marketing doet moet je ook de productie kunnen sturen. Dus wie moet aan marketing doen? Juist… u zelf!
Want u bepaalt zelf wat u teelt. Een klein onderzoekje wees uit dat 2/3 van de telers zijn klant kent. Slechts 1/3 daarvan weet meer dan alleen de naam van de klant (koper).
Weer 1/3 daarvan weet welke wensen en verwachtingen hun klant van hen heeft. Dat is veel meer dan alleen het voldoen aan de aanvoervoorschriften, dat zult u begrijpen. Intussen is het wel zo dat 1/3 van 1/3 van 2/3 dus slechts 7% van de telers een beetje weet wat z'n klant wil. Dat is pas één schakel verder de keten in. Vóór ons zit nog de schakel veredelaar/vermeerderaar en ná onze klant de importerende GH en dan de retail of GWB. Veel bloemen in de GWB worden verkocht in de zogenaamde shop in shop winkels. Per regio hebben deze winkels wel een band, maar kopen alleen gezamenlijk in als de prijs ernaar is. Ze zijn veelal volledig vrij te kopen wat ze willen en waar ze dat willen. Met zulke mensen moeten we met onze klant en zijn klant een keten samenwerking opzetten.

Het lijkt zo simpel een ketenproject op te zetten. Alle schakels bij elkaar, de zaak goed doorspreken en op elkaar afstemmen, samen afspraken maken, elkaar het vertrouwen geven en….. leveren. Het is echter niet zo eenvoudig als het lijkt. De voordelen worden door alle schakels niet hetzelfde ervaren. Bovendien wordt een stukje binding soms ervaren als verplichting, dus beperking van vrijheid. Bedenk dat de keten minimaal 5 schakels bevat en dat onze klant ook slechts één schakel is, dan is het duidelijk er nog veel werk te doen is. Een lichtpuntje is er, we werken midden in de keten en niet aan de uiteinden!   Naschrift: Nu 10 jaar later, heeft het middenin de keten zitten nog geen vruchten afgeworpen."

Columns