Broeikaseffect

"Op de vorige column "Dialoog tussen moeder en zoon" heb ik nogal wat reacties gehad. Het bleek een 'hot' item.
Deze keer "Broeikaseffect", bijna 20 jaar geleden. Toen draaide alles om milieu en broeikaseffect.  Nu de bomen die tot de hemel moesten groeien zijn afgeknapt en menigeen de takken op z'n kop krijgt wil men zijn eigen hachje veilig stellen en ziet bijvoorbeeld vooral  bedreiging in mensen die van elders op zoek zijn naar een beter leven. Het is maar net wanneer je wat belangrijk vindt!

Broeikaseffect. Het bestaan van het broeikaseffect in onzeker. Aangenomen veronderstellingen over buitensporige opwarming van de aardse atmosfeer uit 1990 worden nu, slechts drie jaar later, door een groep die erg bezorgd is over ons milieu als een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aangenomen. Uit een onderzoek in opdracht van Milieudefensie, met financiële steun van het Wereld Natuurfonds, kwam naar voren dat het 'probleem' slechts bestaat in computermodellen en hoeft niet per definitie in overeenstemming te zijn met de werkelijkheid. Het is nog maar de vraag of de mens, gewild of ongewild, invloed kan uitoefenen op de ingewikkelde processen die in combinatie met elkaar het klimaat op aarde bepalen.
Het broeikaseffect heeft ook z'n goede kanten. Want zonder het mechanisme waarbij het licht van de zon wordt teruggekaatst maar de warmtestraling niet, zou het in ons landje een koude boel zijn. Slechts zeer zelden zou dan bij ons de temperatuur boven het vriespunt zijn.

Gebruikmakend van dit effect is meer dan 100 jaar geleden de intensieve tuinbouw ontstaan. Momenteel worden enorme hoeveelheden natuurlijke energie in onze kassen omgezet voor het telen van producten die moeten voldoen aan de eisen van een steeds kritischer wordende consument. Aangevuld met kunstmatige warmte en licht. Zowel over die aanvullende warmte als over dat licht is volop discussie. Men realiseert zich nauwelijks dat een aantal jaren geleden per kg. tomaten bijna 2 m3 gas werd gebruikt, nu gaat het al heel naar de l m3. Bij chrysanten is de gas behoefte verminderd met 40%, terwijl bij roos een reductie van 50% is behaald. Op alle fronten werkt de bewustwording door. De reducties van het Meerjarenplan Gewasbescherming lijken mogelijk te zijn.

Maar er is nog meer werk aan de winkel. Onlangs presenteerden enkele milieu en consumenten organisaties een stappenplan voor milieubewust telen van groenten onderglas naar het jaar 2000. Niet minder dan 31 maatregelen dienen de tuinders te treffen! Men moet wel eens het onmogelijke vragen om het haalbare te bereiken. Om in milieu organisatie termen te spreken dienen zij te beseffen dat er, ook nu het financieel uiterst moeilijk is, met grote inzet wordt gewerkt om de doelstellingen te behalen. De hoeveelheden bestrijdingsmiddelen blijven afnemen. Erg objectief zijn de exacte hoeveelheden niet.
Er zou eens onderzocht moeten worden of en hoeveel belasting de verschillende stoffen in het milieu geven. De Tuinbouw zou dat samen met de milieu organisaties kunnen doen, waarbij de milieubeweging hun kennis en invloed kunnen inbrengen voor het aanboren van financiële bronnen. Het is zo maar een gedachte die enige tijd geleden tijdens mijn werk naar boven kwam en toch wel een goede uitwerking zou kunnen hebben. Anders gezegd: 'n effect uit een broeikas!"

Columns