Recht om te produceren

"Deze keer een column van 10 jaar geleden.  Is het mogelijk geweest de toen vastgestelde doelstellingen te realiseren.  Of worstelen we nog steeds met eisen waaraan we wel willen voldoen maar dit nog niet kunnen?  Licence to produce

Onlangs is het Besluit Glastuinbouw in werking getreden. Het zijn de doelstellingen waaraan de glastuinbouw in 2010 moet voldoen. Anders dan het altijd is geweest zijn de doelstellingen niet voor de sector vastgesteld maar voor de afzonderlijke bedrijven. Per gewas zijn normen gesteld waaraan ieder bedrijf moet voldoen. Zo niet, dan heb je een probleem en verspeel je het ‘recht om te produceren’.
Er is de afgelopen tijd al veel te doen geweest over de verplichte registratie. Tuinders houden niet van een verplichte papierwinkel. De huidige tijd vraagt wel om inzicht. De maatschappij wil weten waar je mee bezig bent en hoe een product geteeld wordt. De normen zijn niet met de natte vinger vastgesteld maar ik zie toch wel tegenstrijdigheden. Zo wordt nog steeds uitgegaan van normen per m2. Dit is onjuist en naar de toekomst onrealistisch. De expansie van de tuinbouw wordt aan alle kanten aan banden gelegd. Het totaal areaal mag niet groter worden. Van alle kanten wordt samenwerking en clustervorming gepropageerd terwijl er geen  maatschappelijke acceptatie is voor grote tuinbouw concentraties waardoor wel efficiënter geproduceerd kan worden. De productie per m2 wordt steeds hoger. Meer kilo’s of stuks bepalen mede het rendement van het bedrijf. Hierdoor zijn het verbruik en de kosten per m2 hoger dan bij een lagere productie, doch de kosten per eenheid product liggen lager. Dit is de grootste tegenstrijdigheid die in de normering ligt besloten.

Een stelregel is: hoe meer energie je er in stopt, hoe meer er uit komt!  Als in de komende jaren de huidige normen worden geëvalueerd moet de efficiënte wijze van energie benutting worden toegevoegd. Uitsluitend aan de hand van de verbruiksregistraties evalueren is onvoldoende. Tot slot: Voor een onderneming is naast het verbruik ook het rendement de ‘licence to produce’!         "

Columns