De herfst komt er aan!!

"Herfst niet het gemakkelijkste jaargetij.


In het najaar van 1988 verscheen mijn eerste column in Land- en Tuinbouwblad OOGST. In een aparte rubriek 'Praktijk' gaven ondernemers uit diverse agrarische disciplines een kijkje achter de schermen van hun bedrijf. M.a.w. De lezer "over de heg" mee laten kijken met het wel en wee op je eigen bedrijf. Hieronder het relaas van een 'gemiddelde' Chrysanten teler.

Herfst niet gemakkelijkste jaargetij

Terwijl de eerste winterse buien zich aandienen kijken we eerst even terug op het weer in de afgelopen weken.   Het liep nogal uiteen. Zowel de dagtemperatuur als de nachttemperatuur was in week 44 de laagste, terwijl de instraling in deze week het hoogste was, 4243 joules. Week 45 had beduidend minder instraling dan dat we de afgelopen jaren gewend waren. De gerealiseerde etmaaltemperatuur lag in de afgelopen 4 weken van dit jaar l C hoger, en wel op 19,3 C. Deze verhoging is zo goed als zeker helemaal te danken  aan de invloed van de assimilatiebelichting. Zowel in de vegetatieve fase als de generatieve fase worden de eerste resultaten van de belichting zichtbaar. De gewassen in de vegetatieve fase groeien harder, meer lengtegroei, wat meer wortels en wat meer assimilaten, al met al wat meer "plant" in een kortere tijd. In de generatieve fase uit dat zich in grotere bladeren vooral boven in het gewas. De bladeren en andere plantdelen worden ook dikker wat uiteindelijk het oogstgewicht ten goede komt. Hoewel de chrysant van nature een herfstgewas is, is dit jaargetijde niet het gemakkelijkste voor de jaarrondcultuur. Er komen nogal wat problemen voor met het blad onder in het gewas. De relatieve luchtvochtigheid is gauw te hoog en er hoeft i.v.m. de soms hogere buitentemperatuur niet zoveel gestookt te worden. Ideale omstandigheden voor een "dood" klimaat. Door zonodig dagelijks aanpassingen in de klimaatregeling te plegen proberen we de plant te activeren om  zo de problemen te omzeilen. Deze maatregelen werken ook preventief zodat we daarom minder hoeven te spuiten. Trouwens de gehele gewasbescherming staat momenteel erg in de aandacht (milieuproblematiek). Wij zijn er zelf erg mee bezig. Niet meer middel gebruiken dan noodzakelijk is en de frequentie is ook lager. Maar de controle in het gewas mag niet verslappen want nog steeds hebben we te maken met de nul tolerantie. Intussen loopt het jaar al aardig naar z'n einde. Als we terugkijken naar de prijsvorming kunnen we toch wel vaststellen dat we met een 3,5 cent hogere middenprijs, vergeleken met verleden jaar, niet ontevreden mogen zijn. Alhoewel we nog een maand te gaan hebben moeten er toch wel rare dingen gebeuren om deze hogere middenprijs teniet te doen. "

Columns