Spuitboekje of compleet plan?

"30 juli 2004: nu 7 jaar geleden. Administratieve lasten De overheid beloofde ons bij hun aantreden dat de administratieve druk zou worden verlaagd. Volgens berichten in diverse bladen behoren we de verlichting van die druk al te merken. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar wij merken daar nog niet veel van. Als je de berichtgeving over de dossier-eisen voor de voorgestelde Glami normen leest, krijgen we juist met meer dan met minder administratie te maken.

Een voorbeeld. Er moet een gewasbeschermingsplan worden opgesteld.  Onlangs zei onze Landbouwminister in een interview dat dit niet moet worden overdreven, ‘het is niet veel meer dan een spuitboekje!’ (woorden van de minister zelf)Een  gewasbeschermingsplan is echter wel wat anders dan een spuitboekje. In een gewasbeschermingsplan stel je aantoonbaar en planmatig een strategie op hoe je de ziekten en plagen die zich  in jouw gewas kunnen voordoen gaat aanpakken. Zo’n gewasbeschermingsplan bestaat uit een algemeen gedeelte waarin zaken  op bedrijfsniveau zoals preventie en hygiëne, emissie beperking en veiligheid worden vastgelegd en een gedeelte op gewasniveau. Hoe meer gewassen je teelt des te meer gewasgedeelten. Hierin wordt per ziekte of plaag de strategie omschreven hoe deze wordt aangepakt. 

Zaken als; kun je de ziekte of plaag door preventieve, hygiënische of teeltmaatregelen voorkomen, worden daarin vastgelegd. Als tot een bestrijding moet worden overgegaan wat zijn de biologische middelen, welke de eventuele chemische mogelijkheden en welke toedieningstechniek moet worden toegepast. Vervolgens moet door waarnemen, registratie van middelen en uitvoeringen de resultaten worden geëvalueerd. Op basis van de evaluatie gegevens wordt het plan voor het volgende jaar zonodig aangepast.

Conclusie:  hoe meer plagen, hoe meer administratieve lasten!"

Columns