Nostalgie van een 'Natuurvriend'

"Een column die ik in 1999 schreef.

Het wordt steeds gekker. Intussen zijn ook de Oostvaardersplassen aangelegd en ingericht. Volg je ook de discussie over hoe het zich daar ontwikkelt en de hysterie over de terugkeer van de wolf en de lynx in ons land? Luister dan maar eens naar de 'Giebel' die zondagsmorgens in het radioprogramma Vroege Vogels ideeën spuit en en geen benul heeft van de gevolgen! Met andere woorden: Dit zijn mensen die niet mee veranderen of zich niet aanpassen, die buiten de werkelijkheid staan. Maar je kunt er wel behoorlijk last van hebben!

Nostalgie

In het Gooi's Natuur Reservaat is verleden jaar (1998) het natuurontwikkelingsproject 'De Zanderij' gerealiseerd. Een landschapsarchitect heeft voor De Zanderij een inrichtingsplan ontworpen dat strak en rechtlijnig is. Met andere woorden geen kronkel paden en onregelmatig aangelegde vennen, maar rechte paden, haakse bochten, vierkante en rechthoekige plassen. In een discussie die ik volgde tussen de inrichtingsarchitect en een 'natuurliefhebber' kwam naar voren dat de natuurvriend totaal geen waardering kon opbrengen voor de rechtlijnige inrichting van het gebied. Het gaf hem geen 'natuurlijk' gevoel, geen nostalgie, niet zoals het geweest zou kunnen zijn. De ontwikkeling van de natuur is niet anders bij kromme dan bij rechte paden, onregelmatig gevormde of rechthoekige plassen. De kronkel bij de natuurvriend ligt bij de nostalgie, het verlangen naar wat geweest is! Hij heeft een droombeeld in plaats van een werkelijk beeld. Dit zette mij aan het denken over de ontwikkeling in de tuinbouw. De bedrijven worden steeds groter, er wordt steeds meer gemechaniseerd en efficiënt gewerkt. (Rechte lijnen, vierkanten en rechthoeken) Daarnaast wordt getracht efficiënt omgegaan met energie, water en voeding. Biologisch geïntegreerde gewasbescherming wordt beproefd en er wordt afgewogen of een bestrijdingsmiddel moet worden ingezet. De teelt optimaliseren. (Natuurlijke ontwikkelingen uitbouwen). De conclusie hieruit is dat de tijden en de omstandigheden veranderen en dat je moet mee veranderen. Dat doen we! We moeten er alleen nog meer aan werken dit uit te dragen. Tenslotte is voor mij de vraag of mensen zoals bovengenoemde natuurvriend, wel mee veranderen, zich wel aanpassen, of zijn dit mensen die blijven achterlopen? Dan is nostalgie niets voor mensen die vooruit willen!!! "

Columns