Zorgen over genen

" Nog steeds is er weerstand tegen genetisch gemodificeerde gewassen. Op 2 september j.l. opende de kersverse bestuursvoorzitter van Wageningen UR, Louise Fresco, het Academische jaar 2014/2015. Zij heeft grote ambities m.b.t. het oplossen van het voedselvraagstuk in een wereld waarop steeds meer monden gevuld moeten worden. Verbinden is haar sleutelwoord en haar droom is: Maatschappelijke discussies vlot te trekken die nu worden lamgelegd door angst, weerstanden en complotgevoelens.

Meer weten?  www.wageningenur.nl/opac2014  of  http://wurtv.nl   

Zorgen over genen (Column van 27 november 2000)


Heeft u enkele weken geleden de discussie over onze voedselveiligheid gevolgd. De scherpe formulering van de stelling 'Ons voedsel is gevaarlijk, niemand weet wat hij eet', zette de einddiscussie, die op de TV was te zien, al bij voorbaat in een eenzijdig perspectief. Jammer dat het niet echt een discussie was maar meer een welles nietes zonder veel inhoud. BSE koeien, dioxine kippen en pest varkens kwamen veelvuldig aan de orde. Maatschappij breed is men, terecht, bezorgd over de voedselveiligheid. Milieu en consumenten organisaties beïnvloeden onze maatschappij met een ideologie die gekant is tegen een vooruitstrevende, wetenschappelijke en industriële vooruitgang. Intussen hebben ze door hun onberedeneerbare ideeën op superlatieve wijze naar buiten te brengen wel bereikt dat tweederde van de Europeanen geen genetisch gemodificeerde voeding wil. Het betekent ook dat de opmars van de genetisch gemodificeerde gewassen en technieken, die vooral in Amerika al op gang leek te zijn, voorlopig een halt is toegeroepen. In feite staat de gen-technologie nog maar in de kinderschoenen. Enorme mogelijkheden liggen nog in het verschiet. Willen we hier echter gebruik van maken zal zeer behoedzaam en selectief gelaveerd moeten worden tussen drie belangengroepen: • groeperingen die deze technologie categorisch afwijzen, • concerns die de kennis hebben en deze te gelde willen maken, • de agrarische sector die gedwongen door regelgeving schoner moet telen. Het zal niet zo zijn dat de sterkste wint, of degenen die met hun grote mond het hardste schreeuwen, maar degenen die kans zien de juiste genen in de juiste hoeveelheid op de juiste plaats te krijgen. De nog bestaande onzekerheden en nadelige effecten weet weg te nemen en dit op het juiste moment op de juiste wijze weet te introduceren.  Voorwaar een hele zorg, 'n gen. "

Columns