Energie

"Energie blijft een hot item.

26 november 2003 scheef ik onderstaande column. In 11 jaar is er veel veranderd 'zelfzorgzaamheid' is uitgerekt tot participatiemaatschappij.

 'Kas als energiebron' heeft al veel kennis gebracht en aan de aardwarmte zitten nog veel haken en ogen, maar die zijn er om opgelost te worden. De volhouder overwint!

Energie perikelen Energie blijft de gemoederen bezig houden. Niet alleen bij tuinders maar bij bijna iedereen. Alleen de consument maakt er zich het minst druk om. Een steeds beter draaiende economie en jaarlijkse loonsverhogingen gaven de consument het gevoel van een onbekommerd bestaan. Het grote geld van de aardgaswinning werd besteed aan maatschappelijke verbeteringen. De keerzijde is dat het energieverbruik enorm is toegenomen. Dit ondanks de vele subsidies die juist tot energie besparing moest leiden. Ik vraag me af, ging het om energie te besparen of om de subsidie?   Nu het economisch minder gaat draait de overheid de geldkraan dicht. Subsidie op energiezuinig wonen verdwijnt, evenals die op groene stroom.

De overheid gaat de burger aanspreken op z’n gedrag. Dat is een ommekeer in het denken. Er moet weer zelfzorgzaamheid worden gekweekt. Vorige regeringen hebben dit uit handen gegeven en gaven forse subsidies aan milieuorganisaties die de consument bewustwording moesten bij brengen.  De milieuridders hebben danig van zich laten horen maar zien geen kans het consumentengedrag positief te beïnvloeden zodat deze ook de daad bij het woord voegen. In plaats daarvan hebben zij de overheid gestimuleerd het bedrijfleven verantwoordelijkheden op te leggen die primair des overheids zijn.  Eenmaal in die rol gedwongen word je innovatief. Zo heeft iedereen onlangs kennis kunnen nemen van een staaltje innovativiteit.  ‘De kas als energiebron’. Erg futuristisch, wel ambitieus. Nog ver weg, maar de tijd gaat snel. Zo worden we nog eens energie leveranciers i.p.v. energievreters! "

Columns