Pasen op een vaste dag ??

"Deze keer een column uit mei 1989.   

Pasen is een wisselende datum die (ongewild) van invloed is op de prijsvorming van bloemen in het voorjaar. Dit is al tientallen jaren zo en het is nog maar de vraag of we dat zouden willen beïnvloeden??  

Pasen op  een vaste dag?
De afgelopen periode is op de meeste jaarrondchrysantenbedrijven de drukste tijd. Dit komt niet alleen door de Moederdagpiek.Ook de bedrijven die consequent plannen, dus die geen rekeninghouden in de planning met extra vraag bij feestdagen e.d., hebben een drukke periode achter de rug. Dit komt hoofdzakelijk door de versnelling die in de loop van het voorjaar optreedt. Ondanks de strakke planning die wij zelf  hanteren hebben we in periode 5 een record aantal takken geoogst, n.l. 20 stuks/m2. Het cumulatieve aantal takken per m2 dit jaar, tot nu toe, komt hiermede op 68,5 stuks/m2. De cumulatieve middenprijs daarentegen ligt bij ons 3 à 4 cent lager dan verleden jaar. Het ras dat wij telen, Cassa, heeft in de prijsvorming het hele voorjaar onder de algehele middenprijs gelegen.
Oorzaken zijn mogelijk:

- een te groot aanbod van dit ras, vanwege het feit dat een aantal rassen niet in de winter geplant kunnen worden omdat er problemen ontstaan met de stevigheid.
- met name dit jaar een groter aanbod  ‘wit’ dan andere jaren.

Opvallend is ook dat als de periode tussen Pasen en Moederdag lang is, zoals dat dit jaar het geval was, de prijsvorming nooit meevalt. Structureel is er in April een grotere aanvoer waar dus geen extra vraag tegenover staat. Moeten we dan toch naar een vaste datum voor Pasen toe, b.v. rond 20 April? De stand van de gewassen is momenteel goed. Vooral de weggroei is beter dan andere jaren. Mogelijk is dit het gevolg van de grotere potmaat van het stekmateriaal. Bij een grotere potmaat hebben de stekken niet alleen meer grond ter beschikking, maar er staan ook minder stekken per bak, dus meer ruimte en meerlicht. zo zie dat het soms maar kleine dingen zijn die het uiteindelijke resultaat positief beïnvloeden.      "

Columns