Zurellen

"Zurellen De keer een column over een hersenspinsel die Zurel nu precies 20 jaar geleden lanceerde.   Het was een roerige tijd binnen Zurel, achteraf gezien was het ook het begin van de ondergang van het bloemen imperium. De komst van Carsten Anderson mocht ook niet meer baten. Als reactie daarop schreef ik onderstaande column.

Zurellen.
Regelmatig ontstaan in onze taal spontaan nieuwe woorden.  Oorzaken zijn internationalisering en de snelle opeenvolging van nieuwe ontwikkelingen.  Een alternatieve vermarketingsvorm in de tuinbouw heeft geleid tot het ontstaan van het woord 'Zurellen'. 
Het leveren van bloemen via Bemiddelingsbureau Snijbloemen van Bloemenveiling Holland aan Zurel.  Het is echter niet de verandering in de markt waarop we zitten te wachten.  Het uitgangspunt is goed.  Onnodige handelingen, verpakkingen, overladen enz. enz. worden vermeden.  Met name chrysanten zijn de laatste jaren meer en meer halffabrikaat geworden ' Het produkt is door de veilingen tot eenheidsworst gemaakt.  Er is niet op de ontwikkelingen ingespeeld, jaar na jaar zijn rijen en rijen stapelwagens door de veiling getrokken om uiteindelijk bij de koper te worden afgeleverd.  Bijna de helft van de veilingprovisie gaat verloren aan het heen en weer slepen van karren door de veiling! 
Onzin, dacht Zurel en gelijk heeft hij.  

Inmiddels leveren tal van chrysantentelers bloemen in Zurel hoezen en dozen rechtstreeks af aan de grootste chrysantenhandelaar in Nederland.  Van vaste afspraken is echter geen sprake De telers die door het Bemiddelingsbureau worden benaderd telen een produkt dat kwalitatief gezien boven het veilinggemiddelde ligt.  Ze geven wekelijks door wat de volgende week geleverd kan worden.  De koopman heeft geen afnameplicht en de teler blijft in het ongewisse wanneer bloemen geleverd moeten worden.  Prijsuitgangspunt is middenprijs veiling van de leveringsdag. Bovendien komt er maar een miniem gedeelte van de kostenbesparing bij de teler terecht en van een meeropbrengst vanwege bovengemiddelde kwaliteit is al helemaal geen sprake. 
Hier schiet de veiling schromelijk te kort voor haar leden de hoogste prijs uit de markt te halen.  En na de arrogante uitspraak van Zurel himself: 'Waarom zouden wij geld investeren als de teler dat ook voor ons kan doen' heb ik al helemaal geen behoefte meer om ook te gaan Zurellen!"

Columns