Consensus

"De column van deze keer is van 10 jaar geleden.


Heftige discussie in onze (LTO) organisatie. Heeft de oprichting van Glaskracht ons gebracht van wat we ervan verwachtte?  In de afgelopen jaren ben ik, door de omstandigheden, wat verder van de praktijk en de organisaties af komen te staan om daar op de dag van vandaag antwoord op te geven.  Graag hoor ik uw/jullie mening.

Consensus !

Enkele weken geleden was hij al genomineerd. Verleden week media brede aandacht. Cees Dekker is de ‘Entrepreneur of the Year’ ofwel de ondernemer van 2005! Proficiat met deze onderscheiding. De hele onderneming deelt mee in de eer. Zoiets presteer je  niet alleen maar met z’n allen. Hulde! Ik zie het ook als een uitstraling van het chrysantenvak. Dat was 10-15 jaar geleden wel anders. We waren te veel negatief in het nieuws, maar we hebben ons er met succes bovenuit gevochten. En we blijven vechten, want huidige ontwikkelingen baren weer veel zorgen. Denk maar aan het geruzie binnen LTO.  Tijdens een besloten ledenavond van kring Westland is mij de oorzaak duidelijk geworden.  Achter de tafel zaten Jan Heijkoop en Frans Hoogervorst gebroederlijk naast elkaar. Heijkoop kwam het eerste aan het woord en probeerde LTO nieuwe stijl uit te leggen. Het beleid zou meer kansen bieden voor sectorale profilering. Meer zeggenschap voor de Glastuinbouw. Niets is minder waar. Want fundamentele sectorale wensen en besluiten moeten, net zoals in het verleden, ook in de toekomst door het hoofdbestuur van LTO Nederland ‘in consensus’ worden goedgekeurd. ‘Consensus’ betekent in volgens van Dale:  besluitvorming op basis van begrip en respect voor elkaar. Maar betekent in LTO ‘nieuwe stijl’ nog steeds dat als een van de partijen tegen is,  het niet doorgaat! Dat is ‘oude stijl’ ofwel geen stijl. Het is ondemocratisch en dictatoriaal! Met een stortvloed aan bewijzen overtuigde Frans Hoogervorst de zaal hoe in het verleden gemaakte afspraken stelselmatig met  voeten zijn getreden. Heijkoop wilde nog tijdrekken, maar het geduld is op. Het is tijd voor krachtdadig optreden. Het is tijd voor Glaskracht! "

Columns