2 september 1994 Wat een zomer

Column voor CLO Land- en Tuinbouwblad 'OOGST' van 2 sept. 1994 van Piet Jansen te Schipluiden.     94-35    .13.

 

Wat een zomer.

Het was me het zomertje wel. Extremen volgden elkaar op. Een enorme hoeveelheid (zonne)energie is over ons uitgegoten. Voor velen zelfs té veel. Weersvoorspellers overtroefden elkaar over hoe lang de extreme weersomstandigheden zouden aanhouden en wat we zouden kunnen verwachten van een continu warmer wordende atmosfeer en de omhoog geschoten zeewater temperatuur. "De natuur zou flink wat vuurwerk gaan afsteken en er komt onweer met een tropisch karakter", wist men te voorspellen.Uiteindelijk is dat enorm meegevallen. Dat houdt niet in dat degenen die in 5 minuten natuurgeweld een heel fruitseizoen verloren zagen gaan daar ook zo over denken. Daar is wel wat meer aan de hand dan wat kan worden afgedaan met ondernemersrisico.

Extremen en uitzonderlijke situaties volgden elkaar ook op in politiek Nederland. De grootste winnaar van de kamerverkiezingen, D66, legden de anderen hun wil op: een regering zonder CDA. In beginsel leek het te lukken, toen weer niet, maar intussen is het er toch van gekomen. In de strijd rond de bezuinigingen vergaten de formateur en de onderhandelaars te praten over de Landbouw. Kok moest er zelfs op worden geattendeerd dat er in het ontwerpregeerakkoord nauwelijks iets over de Landbouw te lezen was. Gaat men er al vanuit dat die zaken toch al in Brussel worden geregeld. En vindt men dat er in een dichtbevolkte en hoogopgeleide samenleving geen plaats meer is voor land- en tuinbouw die alleen maar wordt gezien als een producent van overschotten. Geen wonder dat pas bij de zoveelste keus van Bolkestein iemand bereid was toe te happen voor ons ministerie. Winsemius zou wel minister willen worden, maar dan wel op een veel zwaardere post. Luteijn en Varenkamp neigen mijnsinziens meer naar een kabinet met het CDA en wie weet Winsemius ook wel. Verder zegt men dat Piet Blauw geen goede maatjes is met Bolkestein. En wie zou er trouwens de geschiedenis in willen gaan als Nederlands laatste minister van Landbouw! Tenslotte is in de energieke ambtenaar van Aartsen toch een opvolger voor Bukman gevonden. Z'n kennis over Landbouw gaat niet verder dan, zoals dit in het vakjargon heet, krantenknipsel informatie. Maar een frisse kijk op de zaak kan ook positief uitwerken. Als hij na verloop van tijd de Land- en Tuinbouw-problematiek eigen gemaakt zal hebben zou het mij mijn eer te na zijn om me neer te leggen bij de gedachte de laatste minister van Landbouw te zijn.

Columns