Europese eenwording

Dertien jaar geleden werd de Europese unie uitgebreid met 10 nieuwe lidstaten.
De toetreders waren enthousiaster dan de bestaande lidstaten.
Na 13 vooral economisch moeilijke jaren is het pijnlijk maar duidelijk naar voren gekomen dat de mentaliteits verschillen tussen de, grofweg gezegd, noordelijke en zuidelijke staten veel groter zijn dan de solidairiteit een groot Europa te vormen.
 
Europese eenheid
Het is dit jaar 1200 jaar geleden dat Karel de Grote zijn rijk vestigde in Europa. In tientallen jaren van harde strijd onderwierp Karel de Grote het ene na het andere volk aan zijn macht. Hij legde de basis voor een rechtssysteem waarbij de gelegenheidswetgeving van plaatselijke en regionale heersers aan banden werd gelegd en een federaal stelsel ingevoerd werd. Zo ontstond de eerste Europese eenheid. Door de eeuwen heen is veel veranderd, maar de geschiedenis herhaalt zich en sinds kort hebben we weer een grote Europese eenheid. Van harte is dit niet ontstaan. Terwijl de tien nieuwe lidstaten het feit met veel feestgedruis vierden lijkt het erop dat de inwoners van de bestaande vijftien het gelaten over zich heen hebben laten komen. We gunnen onze mede europeanen meer welvaart, maar zijn we ook bereid een stuk van onze eigen welvaart voor hen in te leveren. Het antwoord hierop is niet eensluidend. Waar we wel mee te maken krijgen is de economische groei van de nieuwe toetreders. Dit zal gevolgen hebben voor het milieu. De vervuilende industrie zal schoner worden, maar de uiteindelijke milieubelasting zal door de hogere levensstandaard groter worden. Je moet wel erg naief zijn om te denken dat dit niet zo is. Veel nieuwe regelgeving hoeft nu niet ontwikkeld te worden. Daar is al meer dan genoeg van. Het probleem is, hoe krijg je dit in alle lidstaten op dezelfde wijze toegepast. Daarnaast worstelen wij nog met regeltjes die alleen in Nederland gelden. Een lichtpuntje voor ons chrysantentelers is er nog. Wij hebben geen last van de extra regeltjes die er ongetwijfeld nog aankomen voor de uitstoot van assimilatielicht.

P.Rikkel

Columns

Op deze plaats wordt elke 2 maanden een andere column geplaatst. In de loop der jaren zijn van Piet Jansen vele columns verschenen over de meest uiteenlopende Tuinbouw-economische onderwerpen.
In 2007 zijndeze colums in boekvormverschenen onder de titel:
"OBJECTIEF KRITISCH"Prikkelende kijk op de groene sector.
Interesse?? Stuur een mailtje en een exemplaar wordt, gratis, toegezonden.

Columns