Tien jaar geleden.

"10 jaar geleden, 14 januari 2000, schreef ik een column onder de titel ""Gezond Verstand"" ! Er is al weer veel gebeurt en veranderd.  Maar nog staat als een paal boven water dat een gezond verstand altijd nodig blijft!   Gezond verstand  

De rust is weergekeerd na de overweldigende drukte rond de afgelopen jaarwisseling. Opvallend is een groot verschil in wat men als belangrijk heeft ervaren. Tegelijkertijd merk ik dat men de consequenties van de eigen mening lang niet altijd daadwerkelijk wil aanvaarden. 

Neem nu eens het voormalige Joegoslavië of Tsjetsjenië, ontoelaatbaar wat daar gebeurt of gebeurd is. We ‘kunnen’ er niets aan doen zeggen we, maar in feite ‘willen’ we er niets aan doen! We laten het gewoon gebeuren omdat het ons financieel niet raakt. Alles draait in onze wereld om geld, ondanks dat we zeggen dat geld niet gelukkig maakt! Het is alleen verdomd makkelijk en hoe meer hoe liever. We gebruiken het om ons leven zo geriefelijk mogelijk te maken. Dit geldt zowel voor ieder persoonlijk als voor de overheid. Het gaat zelfs zo goed dat we, tegen alle economische wetten in, ons permitteren een aantal economische activiteiten uit Nederland te bannen, waaronder een aantal landbouw activiteiten waaraan we juist onze conjunctuur te danken hebben.

Om dit te realiseren hebben we milieubewegingen ter beschikking. Deze ontlenen hun bestaanrecht bij gratie van een goed draaiende economie en bestaan bij gratie  van onze conjunctuur. Een weelde probleem dus. Ik heb niets tegen de doelen die milieubewegingen nastreven, wel tegen de wijze waarop zij die doelen willen bereiken. Ik ben ervan overtuigt dat een groot deel van de leden van de vele milieu- en natuurclubs die Nederland rijk is lid zijn om hun ‘schuldgevoel’ af te kopen. Wel betalen, maar niet werkelijk zelf een bijdrage willen leveren. Dit is de last door ‘fanaten’ op andere schouders te laten leggen.     Deze ontwikkeling vraagt gebruik van het gezond verstand. Ik wens dit iedereen toe. Ik zou dan deze eeuw willen uitroepen als eeuw van ‘het gezonde verstand’!"

Columns