Betrouwbaar

"Deze keer  een column verschenen op 29 september 2000,  ""Betrouwbaar"". 

Onlangs maakte het kwaliteitsteam van de VGB bekend dat het niet best is gesteld met de betrouwbaarheid van de informatie bij het klokveilen op de Nederlandse Bloemenveiling.    
Al jarenlang inspecteert het team of de aanvoerinformatie in overeenstemming is met hetgeen wordt aangevoerd. Het volledige resultaat lees je op www.VGB.nl
In 2000 was dit ook al een onderwerp van aandacht. Intussen zijn we bijna 9 jaar verder en ik constateer dat het nog steeds droevig is gesteld.
Lees hieronder het idee dat ik destijds gaf, of moet ik concluderen dat het de koper weinig kan schelen welke informatie wordt gegeven!   


Betrouwbaar
Betrouwbaarheid is het sleutelwoord bij Bloemen Veiling Holland als er momenteel gesproken wordt over aanvoervoorschriften. Het zijn de regels waaraan de producten moeten voldoen bij klokaanvoer. In vroeger tijden vond de keuring plaats op het moment dat werkelijk werd geveild, voor de klok dus. Bij het toenemen van de aanvoer moest er ook sneller geveild worden en werden de producten vooraf gekeurd. De productenstroom bleef toenemen en er werd een zelfkeurproject ontwikkeld. Momenteel is dit aan een vernieuwing toe.
Naast de productkwaliteit is door de toenemende automatisering de juistheid van de informatie bij het product van essentieel belang. Het nieuwe 'instrument' van BVH heeft de pakkende naam 'Zelfkeur 2000' meegekregen. Ik ben bang dat het project niet meer is dan een uitbreiding van het huidige systeem en gericht is op het verregaande automatische gesleep van karren door het veilinggebouw en niet werkelijk bijdraagt aan een betrouwbaarder product.
Ik constateer dat het aantal regels dat gesteld wordt bepalend is voor het vertrouwen in elkaar. Hoe meer vertrouwen hoe minder regels. Op onze veilingen barst het van de regels, veel te weinig controle, dus de pakkans bij het niet voldoen aan de regels is klein. Bij klachten over het product door de koper wordt de teler gekort via nakeur. De teler wordt gebeld, vindt dat hij pech heeft en gaat verder met z'n werk. De koper zet de partij veelal toch in hetzelfde kanaal af.
Hier ligt de fout die aangepakt moet worden. De koper moet krijgen wat hij koopt en heeft geen nakeur procedure nodig. De teler moet via een efficiƫnte ingangscontrole zijn product aanleveren. Als de veiling hiertoe niet in staat is moeten we maar met een nakeur blijven werken. Maar dan wel met een flinke sanctie voor de teler en een minimale korting voor de koper.
Zo leer je onwillige telers dat onbetrouwbaarheid geld kost en je leert de koper na te denken voor hij koopt.

Columns