Chrysanten telen is een mooi vak

"20 jaar geleden schreef ik: 'Chrysanten telen is een mooi vak' Er is veel veranderd,  maar ............. Chrysanten telen blijft een mooi vak!

31 december 1992 Chrysanten telen is een mooi vak


Oudejaarsdag is doorgaans een dag waarop je terug kijkt.   Een jaar afsluit, alles op een rijtje zet en niet te vergeten goede voornemens maakt voor het komende jaar. Is dit omdat veel mensen in deze tijd beschikken over een extra aantal vrije dagen of dat het in delen van onze agrarische sector een slappe tijd is? Een slappe tijd komt bij chrysantentelers met assimilatie belichting niet voor. We kunnen door dit extra hulpmiddel ook in de winterperiode voldoende stuks produceren. Is normaal de teeltduur tussen de 70 en 80 dagen, in de winter loopt dit in een ongunstig geval op tot 95 a 100 dagen. Terwijl zonder het gebruik van assimilatie belichting de teeltduur tot boven de 130 dagen kan oplopen.

In de loop van het daarop volgende voorjaar krijg je in het laatste geval ook nog met een arbeidspiek te maken omdat dan door het afnemen van de teeltduur  in het voorjaar de 'vakken' in elkaar lopen. Met alle gevolgen van dien voor de prijsvorming. De winter is trouwens niet de gemakkelijkste tijd om te telen. Het is wel de tijd dat je met de temperatuur wat kan 'stoeien'. Het is n.l. zo dat je door verschil aan te brengen tussen dag en nachttemperatuur de lengtegroei kan beïnvloeden. Normaal is dat bij een lagere nachttemperatuur dan de dagtemperatuur de strekking van het gewas toeneemt. De strekking kan je tegengaan door 's nachts een hogere temperatuur aan te houden dan overdag. Het is echter niet zo eenvoudig als hier gesteld. De lagere dagtemperatuur moet bereikt zijn vóór zonsopkomst ofwel voordat de dag begint en daarin zit het probleem. Bij een aantal vakken die in de lange dag periode zitten belichten we vanaf 's avonds half tien, terwijl de vakken die in de korte dag zitten worden belicht vanaf 's morgens zeven uur. De verwarmings temperatuur kan niet per plantvak worden geregeld. Ook alle rassen reageren niet op dezelfde manier. Twee winterseizoenen hebben we hiermee geëxperimenteerd. We komen tot de conclusie dat dit alleen mogelijk is met enkele rassen én je moet de mogelijkheid hebben de plantvakken apart te kunnen regelen op temperatuur. Bovendien moet de afscherming tussen de plantvakken erop aangepast zijn,dit om trek te voorkomen. Het is interessant bezig te zijn met nieuwe inzichten en ontwikkelingen, je blijft er alert en actief van. Toch een mooi vak: chrysanten telen! ! "

Columns