Zeepbel

"Zeepbel

Precies 10 jaar geleden verscheen deze column. De zeepbel is nu werkelijk uiteen gespat. Vele landgenoten kunnen zich maar moeilijk aan de gevolgen daarvan aanpassen.  Wees blij dat we er nog beter voorstaan dan de Grieken en de Spanjaarden!

Zeepbel

Dagelijks horen we dat de zeepbel van de economie uit elkaar is gespat. Na elk rapport dat uitkomt worden we ons meer bewust dat velen in de negentiger jaren op te grote voet hebben geleefd. De Nederlandse zuinigheid heeft bij velen plaats gemaakt voor ‘baden in luxe’. Men kocht wat men wilde, hoefde niet te sparen want alles was van de wieg tot het graf geregeld. De burger eiste en kreeg steeds meer vrijheid, terwijl overheid haar eigen verantwoordelijkheid op het bedrijfsleven afwentelde  d.m.v. regelgeving. De snelheid waarmee dit de afgelopen tien jaar gebeurde leidde tot een onevenwichtige regelgeving. Opgelegde afspraken over het gebruik van mest, middelen en energie zijn hier voorbeelden van. Onder deze druk is ook het Besluit Glastuinbouw ontstaan. Op de informatie avonden die LTO in het land over het Besluit organiseerde zijn vele vragen afgevuurd. Ze geven aan hoe complex en veelzijdig de sector is. Dit maakt een eenheidsworst in regelgeving onmogelijk. Bovendien maakt de overheid  door de sector aan alle kanten beperkingen op te leggen innovatie onmogelijk.  Kijk eens om je heen wat er gebeurt. De helft van de tomatentelers ziet in de toekomst een bladplukrobot. De chrysantenplantmachine werkt inmiddels. Sprak men 15 jaar geleden nog over een regelmatige terugkeer van assimilatiebelichtingsgekte. Bij Roos en Chrysant kun je al bijna niet meer zonder en bij tomaat zijn de resultaten veelbelovend. Deze ontwikkelingen zijn van groot belang om de Nederlandse positie als ‘kennisland’ te voeden. Geen kennis zonder innovatie. Het verplaatsen van de tuinbouw naar elders is geen optie. Dat is ook de problematiek verplaatsen en je eigen straatje schoonvegen. Las u onlangs ook dat in Kenia al rozen worden belicht?


Je vraag je daarbij af: moet dat? Het antwoord is: ja, dat moet. Het antwoord is: ja, dat moet. Het enige dat bij de consument telt is kwaliteit en dat is geen zeepbel!"

Columns