Kip zonder kop.

 

Is het u ook opgevallen dat met de regelmaat van de klok in de vakbladen artikelen verschijnen over biologisch-geïntegreerde gewasbescherming in de Chrysant? De titels van de artikelen zijn soms even verrassend als de inhoud.   

 Enkele voorbeelden: 

Op zoek naar biologisch geteelde chrysanten.                                                                                                     Patstelling biologische bestrijding in chrysant.                                                                                    Begin het jaar met beestjes.                                                                                                             Biologisch onderzoek levert vooral verrassing op.

De intro’s bij de artikelen behoren de globale inhoud of de bevindingen weer te geven. Soms doet de intro anders vermoeden dan wat werkelijk in het artikel wordt verwoord, of zou dat de verrassing zijn!

Oogst Plus van juni j.l. begint met:

‘Mocht de consument in de toekomst behoefte hebben aan biologisch geteelde chrysanten, dan is de sector daar klaar voor’. Zo’n uitspraak raakt kant noch wal, je reinste onzin! Ik kan me niet voorstellen dat de schrijver van het artikel dit uit de mond van de betreffende onderzoekers heeft opgetekend. Daar ken ik de onderzoekers te goed voor. Journalisten willen graag meer, of wat anders schrijven dan dat er wordt gezegd. Als de verkeerd weergegeven uitspraken weer verkeerd worden gelezen, krijg je dat mensen die al op een verkeerd spoor zitten, helemaal ontsporen!

Zie Gastopinie Bloemisterij 21. Ene H. Muilerman, je weet wel die milieuridder met oogkleppen op, haalt daar even uit. In de Consumentengids van juli doet hij dat nog eens dunnetjes over. Het wordt tijd dat hij z'n oogkleppen eens afzet en zich echt verdiept in de materie. Een kleine uiteenzetting over mogelijkheden en onmogelijkheden gaf Pierre Ramakers, al vijf en twintig jaar ervaring op gebied van biologische plaagbestrijding, al dan niet gevraagd, ook in Gastopinie van de Bloemisterij. Dit moet een uitdaging zijn voor Muilerman weer op een gelijk niveau te komen met het Chrysantenvak. Mijnsinziens moet er nog wel wat gebeuren voordat het Chrysantenvak weer met milieuorganisaties voor een open overleg aan tafel gaat. Door te praten als een ………(zie boven) is mijn vertrouwen in de milieubeweging ieder geval behoorlijk geschokt.

P.Rikkel 9 aug. 2000 

 

Columns